Tidsaspekten när vi startar egen verksamhet 08.03 2021